Ali Ekber Yürekli MD

Специалист по анестезиология и реанимация

Bülent Cihantimur MD

След като завършва Медицинския факултет на Университета Ondokuz Mayıs, анестезиологът д -р Али Екбер Юрекли завършва специализираното си обучение в Университета Улудаг, катедра по анестезия и реанимация.

BIO

Образование:

Uludağ University, Department of Anesthesia and Reanimation
Ondokuz Mayıs University Medical Faculty

bg_BG