Съхранение на стволови клетки

Съхранение на стволови клетки

В рамките на клетъчното банкиране на GENKORD, Estetik International предоставя услуги на „попечител“ в зависимост от желанията на нашите пациенти, за използването на клетки през следващите години.

Поддържането на вашите стволови клетки ви помага да използвате възможностите на този жизнен ресурс, които имат реален потенциал за терапевтична, регенеративна или козметична употреба.

В резултат на световно изследване уведомяваме, че имаме революция в клетъчните терапии и че бъдещето ще се гради върху технологията на стволовите клетки. Стволовите клетки използват силата на собствените механизми за поддръжка на тялото.

Стволовите клетки са привлекателен и реалистичен избор за много приложения на регенеративната медицина поради лесната си изолация и потенциал за разширяване.

Искате ли да съхранявате стволовите клетки, взети от различни зони, поддържани за използване при различни заболявания и забавяне на стареенето?

Към възпроизведените клетки се добавят специфични разтвори и тези клетки се съхраняват в резервоар с течен азот при -196 ° C, така че те могат да останат непокътнати в продължение на много години. В деня на използването, тези клетки се размразяват и се подготвят за дадената интервенция.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас.

bg_BG